Expertises

Een gepaste oplossing voor elk probleem en elke sector
Truyens Advocaten ontfermt zich over vrijwel elke juridische kwestie waar je als ondernemer, overheidsinstantie of particulier tegenaan loopt. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Hieronder vind je al onze specialisaties.
Bemiddeling
Een conflict met een klant, leverancier of aandeelhouder? Via bemiddeling kies je voor een onderhandelde oplossing buiten de rechtbank, begeleid door een onpartijdige en onafhankelijke derde.
Meer info
Contractenrecht
Een conflict met een huurder, betwisting over een factuur of discussie over een pachtovereenkomst. We helpen je zowel contracten op te stellen als contractuele geschillen op te lossen voor de rechtbank.
Meer info
Familierecht en familiaal vermogensrecht
Soms komen gezins- of familierelaties onder druk te staan. Onze specialisten staan klaar voor al je juridische vragen rond samenwonen, trouwen, scheiden, erfenissen en andere familiale kwesties.
Meer info
Financiële moeilijkheden
Een klant die niet correct betaalt? Of zelf betalingsproblemen? Wij staan achter je bedrijf, zowel voor invorderingsprocedures als voor de begeleiding bij een eventuele gerechtelijke reorganisatie of een faillissement.
Meer info
Grondwettelijk en administratief recht
Je wil je examenresultaten aanvechten? Er ontstaat een conflict rond een aanbestedingsdossier of onteigeningsvraag? Onze specialisten in het administratief recht staan jou met raad en daad bij.
Meer info
Milieuheffingen
Je wordt geconfronteerd met een leegstandsheffing of krijgt een boete op basis van een lokale of regionale milieubelasting? We hebben de expertise om je belangen optimaal te behartigen.
Meer info
Omgevingsrecht
Ruimtelijke ordening en milieurecht zijn onderhevig aan een kluwen van wetten, decreten, verordeningen en andere regels. Wij hebben praktijkgerichte kennis van het besluitvormingsproces inzake vergunningsdossiers en staan je ook bij in het geval van overtredingen.
Meer info
Ondernemingsrecht
Een vraag rond een overname of fusie. Een probleem met een handelscontract. Een discussie over productaansprakelijkheid. We staan je bij tijdens elke fase van het ondernemen.
Meer info
Sociaal recht
Een vraag of probleem rond een ontslag, opzeggingstermijn of nieuwe cao? We staan zowel werkgevers als werknemers bij met deskundig advies over alle aspecten van het sociaal recht.
Meer info
Strafrecht
Beticht van een misdrijf of er zelf slachtoffer van? Wij zien erop toe dat je rechten gevrijwaard worden, verdedigen je belangen en zorgen ervoor dat de procedure correct verloopt.
Meer info
Vastgoedrecht
Een discussie met een aannemer? Buren die je hinder bezorgen? Vragen over de aan- of verkoop van een woning? We behartigen de belangen van iedereen die betrokken is bij het vastgoedproces.
Meer info
Vennootschapsrecht
De juiste juridische structuur helpt om je bedrijfsambities te realiseren. We ondersteunen je in de volledige levenscyclus van je onderneming, van de oprichting tot de ontbinding en vereffening.
Meer info
Verkeersrecht
Je begeeft je dagelijks in het verkeer. Soms loopt het mis. Betrokken bij een ongeval, een verkeersboete gekregen of problemen met de verzekeringsmaatschappij? Wij weten raad.
Meer info
Niet zeker onder welk topic je vraag valt? Of niet gevonden wat je zocht?

Geen probleem, we helpen je op weg! Neem contact met ons op en we bekijken samen wat we voor jou kunnen doen.

Een juridische vraag? We pakken ze samen aan
01
Contacteer ons en omschrijf je vraag

Jouw probleem wacht niet. Wij dus ook niet. We leggen meteen een afspraak vast met de juiste advocaat, gespecialiseerd in jouw vraag of situatie.

02
We brengen je aan tafel met de juiste specialist

Je advocaat neemt uitgebreid de tijd om te luisteren naar je verhaal. Samen bekijken jullie wat de beste en voordeligste oplossing is. Je krijgt een eerste advies.

03
We blijven het hele traject aan je zijde staan

Je advocaat volgt je dossier persoonlijk op en begeleidt je bij bij alles wat je verder moet ondernemen. Hij of zij staat je met raad en daad bij tot het einde.

Bij Truyens Advocaten is je dossier in de beste handen. Op bijna elk terrein hebben we specialistische kennis in huis. Wat je vraag ook is, je wordt altijd geholpen door een expert ter zake.

Bemiddeling

Je hebt een conflict met een klant, leverancier of aandeelhouder, maar wil een juridische procedure te allen tijde vermijden? Dan kan je een beroep doen op onze erkende bemiddelaar. Als onpartijdige en onafhankelijke tussenpersoon zoekt hij samen met jou en de tegenpartij naar een minnelijke regeling buiten de rechtbank. Dialoog staat centraal, in een sfeer van vertrouwelijkheid en wederzijds respect.

Contacteer ons
Experts in bemiddeling