Aanpak

T +32 (0)3 777 27 27                             
E info@truyensadvocaten.be

Aanpak

Truyens Advocaten biedt zowel de bedrijfswereld als de particulier een kwalitatief hoogstaand en correct antwoord op al hun juridische vragen.

Binnen het kantoor – bestaande uit 24 advocaten en 6 medewerkers – heeft ieder zijn specifieke kennis en specialisatie, hetgeen Truyens Advocaten de mogelijkheid biedt zijn cliënten een zo volledig mogelijke dienstverlening te geven: het kantoor behandelt vrijwel alle soorten zaken binnen alle takken van het recht. In onze dienstverlening gaan betrokkenheid, vertrouwen en zorg hand in hand met zeer goede inhoudelijke juridische kwaliteit.

Ons team van advocaten en medewerkers denkt actief mee en adviseert preventief. Daarnaast vertegenwoordigen wij onze cliënten uiteraard ook voor alle Belgische en Europese rechtsinstanties, administratieve rechtscolleges en bij arbitrage.

De aanwezigheid van 24 advocaten met elk hun specifieke kennis en specialisatie laat Truyens Advocaten ook toe continuïteit in de dienstverlening te verzekeren naar haar cliënteel toe. Wat er ook gebeurt, Truyens Advocaten kan er dankzij deze dienstverlening voor zorgen dat de cliënt zeker kan zijn dat zijn of haar zaak zonder onderbreking kan worden verdergezet, op dezelfde deskundige wijze.

De specifieke kennis van elk van de advocaten en het feit dat vaak wordt samengewerkt tussen de advocaten onderling, maakt een geïntegreerde aanpak van multidisciplinaire dossiers perfect mogelijk.

Truyens Advocaten sponsort vooral lokale verenigingen en evenementen, ondermeer de vzw Warp, tal van scholen en sportclubs in het Waasland en acties voor het goede doel (Music for Life, vzw Payoke, Special Olympics, …). Als onderneming is het immers belangrijk begaan te zijn met bepaalde acties voor goede doelen, sport, jeugd en cultuur. In tegenstelling tot louter het voeren van reclame, is sponsoring meer dan alleen een communicatiegebeuren om naambekendheid te verwerven via een bepaald evenement. Sponsoring weerspiegelt ook onze maatschappelijke betrokkenheid.